thông tin liên hệ
Ms NINH
KInh doanh - 0976245805

Ms NINH
KInh doanh - 0976245805

KS Trương Tất Liệt
Giám Đốc - 0985 829 093

Ms NINH
KInh doanh - 0976245805

Máy thực phẩm

Máy bón bột
Máy bón bột
Máy chiên
Máy chiên
Máy đùn viên
Máy đùn viên
Máy sấy bột ướt
Máy sấy bột ướt
Máy sấy bột ướt
Máy sấy bột ướt
Máy thái củ quả
Máy thái củ quả

Sản phẩm cơ khí

Băng tải
Băng tải
Bồn inox 2 lớp
Bồn inox 2 lớp
Băng tải inox
Băng tải inox
Băng tải inox
Băng tải inox
Chiết rót
Chiết rót
Cung nhôm
Cung nhôm
Gầu tải
Gầu tải
Lọc bụi
Lọc bụi
Máy trộn
Máy trộn
Máy trộn 360 độ inox
Máy trộn 360 độ inox